"Jir pajauga žali leipa"

 

Premjera 2008 m. gegužės 3 d. Kernavėje, tarptautinėje mitologų konferencijoje

Programoje skamba dainos, kuriose minimas šventas medis liepa. Ji apdainuota kaip peizažo dalis, kaip nelaimingos marčios personifikacija; liepos lajos pavėnė - prieglobstis, sakrali vieta motinos ir dukters arba mergelės ir bernelio pokalbiams apie ateitį. Dainose minimi moters gyvenimo sferos dirbiniai iš liepos: klėtis, staklės, tiltai, krėslai, lovos ir pan. Liepa gretinama su kitu šventu medžiu - ąžuolu, kuris įkūnija vyriškąjį pradą. Kitur, dvišakėse dainose, vedama paralelė tarp gamtos ir žmogaus. Liepa - deivės Laimos medis, ant jo kukuoja gegutė, pranašaudama vestuves.

Šios muzikinės programos, kurioje dalyvavo ir perkusininkas Saulius Astrauskas, pagrindu 2010 m. išleista muzikinė kompaktinė plokštelė "Ant kalno liepelė žydėjo".

Programa

Ir pajauga žali leipa

Un kalna liepela žydieja

Ant tevulio dzidzio dvaro

Gali lauko liepala

Oi, tu bituke, tututu

Ai, pūdyme, pūdyme

Lylio, lelijo, kas ty gražiai žydėjo?

Aš pas savo giminėlę

Siuntė mane močiutė

Užaugo liepa, lioj dautuvo

Tarnauk, tarneli

Ei, šalo, šalo

Siunte anyta jaunų martelį

Aisma, sese, dauno

Augo liepelė vienam šoni

Ei, tu, liepele ūžuonėle

Gedula liepa, gedula

Ant kalnelio, ant aukštojo