TEK MARTELA PAR DVARELĮ

 

Premjera 1995 m. gegužės 26 d. Vilniaus žemutinėje pilyje

KONCERTO ANOTACIJA

Marčios dalia... Tieksyk apdainuota, apraudota, išrokuota, išpasakota, kad, rodos, nebėra ką ir bepridėti... Šviesios jaunystės svajos, audžiant baltas drobes ir margas juostas kraičiui, laukiant bernelio raitelio, kuris išsiveš į svečią šalį, išsisklaido anytos dvarely, nes nebėra iš kur sulaukti švelnaus žodžio, giedro žvilgsnio, o ir grįžti pas motinėlę, į rūtų darželį ar vyšnių sodelį nebe marčios valioje... Dainos šiai temai parinktos iš įvairių Lietuvos regionų, bet didžioji dalis - iš Aukštaitijos.

PROGRAMA

1. Aisūs kunklaliai

2. Oi, noriu, noriu miegelio

3. Lioj, bajoroite

4. Oi, ka tu nuvytai

5. Skumba, terška žiedeliai

6. Mok mona dukrelė

7. Oi, tu, kregždela

8. Jei sadūt, sadautyt

9. Ne bet kokia aš mergelė buvau

10. Aš brolį myliu

11. Ašei viena martela

12. Dzvejis trejis metelius

13. Gedula liepa, gedula

14. Oi, bodzias, bodzias