VILNIAUS MIESTE GRAŽUS DARŽAS

 

Premjera 1998 m. Vilniaus žemutinėje pilyje

KONCERTO ANOTACIJA

Koncertinėje programoje skamba dainos, kuriose minimas Vilnius - Lietuvos sostinė, istorinis, ekonominis, administracinis ir kultūrinis centras, kuriame - balčiausi mūrai, brukavotos gatvės, geriausi meistrai, gražiausios mergelės, jame vyksta geriausi turgūs, jame renkasi visos Lietuvos berneliai kareivėliai ginti Tėvynės.

Koncertinės programos pagrindu, kartu su folkloro grupe "Intakas", 2008 m. išleista kompaktinė muzikinė plokštelė "Vilniaus mieste gražus daržas".

PROGRAMA


1. Supkit, meskit mani jaunų

2. Josim, josim Vilniaus miestan

3. Susidainuokim, mes, trys sesiulės

4. Parjoja brolis iš Vilniaus

5. Visi bajuora į vainą juoje

6. Išjoja, joja, sodauto

7. Berneli mano, raiteli mano

8. Tu, žilvitėli

9. Vilniaus mieste gražus daržas

10. Ai, lylia, lylia, lyliavai

11. Čiulba, ulba karvelėlis

12. Jau aušrelė beauštanti

13. Aš verpčia plonų tatatėla

14. Vilniaus miestely siauri gaseliai

15. Saulutė tekėjo, ciutelė lylia

16. Oi, aš jauna pareinu

17. Šviesi naktis mėnesiena